Siker, Gazdagság, Dicsőség

Siker, Gazdagság, Dicsőség

Máté 4, 8-11-ben ezt olvassuk:

8Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, 9és ezt mondta neki: Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. 10Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” 11Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.

Mikor Jézus, megkeresztelkedése után elment a pusztába, az egyik kísártás, amivel az ördög megkörnyékezte a siker, gazdagság, hatalom volt. De Jézus elküldte, mondván, csak az Úrat imádja és csak neki szolgál, és nekünk is ezt kell tenni.

A hatalom, vagyon, siker nem egy cél, hanem egy eszköz vagy következmény. Ne legyünk ezekbe belebolondulva, ne hajkurásszuk ezeket, mert akkor már nem az Urat fogjuk imádni és neki szolgálni.

 

 

Máté 13, 18-23

18Ti azért halljátok meg a magvető példázatát! 19Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét, és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívükbe van vetve: ez az útfélre esett mag. 20A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, 21de valójában nincs gyökere, nem állhatatos: mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik.22A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz23A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial